Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal vedr. genoptagelse som følge af fejl i offentliggørelsen af TSS-cirkulære 2000-10 om Ligningsrådets vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill - sagsnr. 2017-2048

Print Print
08-08-2017