Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til passageroplysninger (PNR-oplysninger) - sagsnr. 2017-2025

Print Print
17-08-2017