Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til passageroplysninger (PNR-oplysninger) - sagsnr. 2017-2025

Print Print
17-08-2017

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2017/2017-2025 Strafferetsudvalget.aspx - d. 20-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.