Strafferetsudvalget - Høring over den eksisterende ordning om midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge, jf. udlændingelovens § 7, stk. 3 - sagsnr. 2017-1995

Print Print
08-08-2017

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2017/2017-1995 Strafferetsudvalget.aspx - d. 10-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.