Strafferetsudvalget - Høring over den eksisterende ordning om midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge, jf. udlændingelovens § 7, stk. 3 - sagsnr. 2017-1995

Print Print
08-08-2017