Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - Forenklet model for behandling af krav om tilbagebetaling som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService - sagsnr. 2017-1915

Print Print
28-08-2017