Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - Forvaltning af investeringsforeninger - begrebet forvaltning i momsmæssig forstand - præcisering - sagsnr. 2017-1913

Print Print
28-08-2017