Skatteudvalget - Høring over udkast til ændring af Rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet - obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet mv. - sagsnr. 2017-1904

Print Print
14-08-2017