Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning mv. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven - sagsnr. 2017-1839

Print Print
05-07-2017

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2017/2017-1839 Skatteudvalget.aspx - d. 26-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.