Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning mv. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven - sagsnr. 2017-1839

Print Print
05-07-2017