Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser - sagsnr. 2017-1697

Print Print
02-08-2017