Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven (Erhvervskandidatuddannelse) - sagsnr. 2017-1671

Print Print
08-08-2017