Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri) - sagsnr. 2017-1610

Print Print
08-06-2017