Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv. - sagsnr. 2017-1521

Print Print
12-06-2017