Procesretsudvalget og strafferetsudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af retsplejeloven, Bruxelles I-loven og forskellige andre love (ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingskonventionen mv.) - sagsnr. 2017-14

Print Print
18-01-2017