Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver - Sagsnr. 2017-1379

Print Print
23-05-2017

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2017/2017-1379 Skatteudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.