Skatteudvalget - Høring over ændringsforslag til forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter) - L 103 - Sagsnr. 2017-1346

Print Print
04-05-2017