Skatteudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand mv. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19 - Sagsnr. 2017-1214

Print Print
10-05-2017

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2017/2017-1214 Skatteudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.