Skatteudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand mv. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19 - Sagsnr. 2017-1214

Print Print
10-05-2017