Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag om ændring ad straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf mv. (styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet mv.) - sagsnr. 2017-1050

Print Print
24-04-2017