Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - sagsnr. 2017-10

Print Print
26-01-2017