Lovudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af kriminallov for Grønland (anbringelse af forvaringsdømte mv.) - sagsnr. 2016-3760

Print Print
09-01-2017