Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf mv. (skærpelse af afsoningsvilkårene for udvisningsdømte indsatte) - sagsnr. 2016-3758

Print Print
17-01-2017