Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige mv.) sagsnr. 2016-3755

Print Print
11-01-2017