Skatteudvalget - Høring over EU-kommissionens forslag til en lovpakke om modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne - sagsnr. 2016-3754

Print Print
23-01-2017