Strafferetsudvalget Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og våbenloven (skærpelse af straffen for besiddelse af skydevåben mv) sagsnr. 2016-3712

Print Print
02-01-2017