Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder) - sagsnr. 2016-3709

Print Print
13-01-2017

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2017/2016-3709 Skatteudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.