Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder) - sagsnr. 2016-3709

Print Print
13-01-2017