Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven (kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter) - L 103 - sagsnr. 2016-3672

Print Print
18-01-2017