Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft mv.) sagsnr. 2016-3625

Print Print
03-01-2017