Skatteudvalget - Høring over forslag til Rådets direktiv om ændring af momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter, COM(2016) 758 - sagsnr. 2016-3624

Print Print
10-01-2017