Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af kriminalregisterbekendtgørelsen - sagsnr. 2016-3603

Print Print
03-01-2017