Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold - sagsnr. 2016-3569

Print Print
06-01-2017