Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (seksualforbrydelser mv.) sagsnr. 2016-3568

Print Print
17-01-2017