Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til skattekontrollov, udkast til forslag til skatteindberetningslov og udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven m.fl. (konsekvensændringsforslag) - sagsnr. 2016-3485

Print Print
05-01-2017