Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal (Moms - ophævelse af de særlige retningslinjer for e-handelsvirksomheders anvendelse af udlægsreglerne) - sagsnr. 2016-95

Print Print
21-01-2016