Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf mv. (Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler mv.) - sagsnr. 2016-871

Print Print
16-03-2016