Strafferetsudvalget - Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA - sagsnr. 2016-845

Print Print
10-03-2016