Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - præcisering af genoptagelsesperioden i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, i forhold til reguleringsperioden i henhold til § 10, stk. 8 i lov om afgift af naturgas og bygas - sagsnr. 2016-843

Print Print
16-03-2016