Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud mv.) - sagsnr. 2016-8

Print Print
11-01-2016