Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonde - sagsnr. 2016-770

Print Print
17-03-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2016-770 Skatteudvalget.aspx - d. 25-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.