Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonde - sagsnr. 2016-770

Print Print
17-03-2016