Procesretsudvalget - Høring over Konkursrådets udtalelse af 7. januar 2016 om rekonstruktion af landbrug, herunder undtagelsesbestemmelserne i konkurslovens § 12 e mv. - sagsnr. 2016-667

Print Print
10-03-2016