Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn mv.) - sagsnr. 2016-666

Print Print
10-03-2016