Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede og udkast til forslag til lov om ændring af udstationeringsloven, Arbejdsretsloven og ATP-loven - sagsnr. 2016-665

Print Print
22-02-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2016-665 Lovudvalget.aspx - d. 25-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.