Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Fleksibelt) og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge mv.) - sagsnr. 2016-595

Print Print
03-03-2016