Lovudvalget - Høring over forslag om lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale - sagsnr. 2016-573

Print Print
03-03-2016