Skatteudvalget - Høring over forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsmåde, COM(2016)26 - sagsnr. 2016-570

Print Print
08-03-2016