Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger) - sagsnr. 2016-481

Print Print
03-03-2016