Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om fjernsalg i momslovens forstand ved salg af varer fra andre EU-lande - sagsnr. 2016-461

Print Print
12-02-2016

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2016/2016-461 Skatteudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.